Genom kanalisering erbjuder jag dig/er:

 • Rådgivande mediala samtal enskilt eller i par
 • Samtal/rådgivning i personlig utveckling
 • Hälsa och kostråd via kanalisering
 • Grupp och cirkel forum i andlig utveckling
 • Vägledd meditation.
 • Råd i att avlägsna låg energi som vi omges av
 • Utbildning om andevärlden och jordbundna
 • Utbildning i personlig eller medial utveckling
 • Kommunicerar med djur, healing och kostråd
 • Samtal om reinkarnation, tidigare liv. Klipper band      från tidigare liv som ligger till hinder för nuvarande liv
 • Healing och chakrabalansering
 • Rensar hus lägenheter och andra byggnader från   jordbundna (spöken)

Sidan under uppbyggnad.