Ett av mina uppdrag är spökrensning. Att avlägsna spöken, andar, osaliga eller jordbundna kan göras på lite olika sätt. I de allra flesta fall gör jag det på plats. Är det lite, kan jag göra det på avstånd. Ibland går det lätt och allt försvinner omgående. Ibland blir det rest energi kvar, och jag behöver då ta bort det stegvis, det kan ta några veckor. Upplever kunden att det inte blir lugnt gör jag ett återbesök efter en tid.